postheadericon STOPNIOWANIE SZABLONÓW

Znając zasady stopniowania szablonów,\można z formy większej otrzymać mniejszą i odwrotnie — z mniejszej większą. Formą wyjściową  jest wielkość 164/96, z której otrzymujemy wielkość ; 164/92 i 164/100. Pierwsza liczba, ‘Zgodnie z -przyjętymi zasadami oznaczania odzieży, informuje o wzroście osoby, dla której forma ; została opracowana, druga o obwodzie klatki piersiowej.Stopniowanie zwężające-i poszerzające nazywamy „stopniowaniem według obwodu klatki piersiowej’. Można również stopniować odzież według wzrostu. Stopniując we­dług wzrostu zmieniamy przede wszystkim linię długości do talii oraz długość ubioru. Osoby niższe mają inny układ morfologiczny i są węższe w barkach. Z tych względów zmieniamy również długość szwu barkowego.

postheadericon ROZSTAWIENIE FORMY

Rozstawienie formy zwiększy swobodę wykonywania ru­chów. Po wyznaczeniu kształtu rękawa mierzymy odległość T2-rE4.Od punktu t3 odmierzamy odcinek T2-J-E4+ 2 cm i z wyznaczonego punktu zataczamy łuk w kierunku podkroju pathy. Część tylną rękawa zakładamy 1 cm na podkrój pachy tyłu, a część dolną rękawa>przesu­wamy w dół, do zetknięcia się punktu E4 z wyznaczonym łukiem.Następnie sprawdzamy długość boku od punktu T2 ,do szerokości rękawa w cżęści przedniej i taką długość odmierzamy w tyle od punktu ; t3 w górę. Z wyznaczonego punktu wyprowadzamy prostopadłą do linii boku,’długości.6 cm.

 

postheadericon KWADRATOWY PROJEKT

Kimono z kwadratowym podkrojem  pachy< modelujemy również na  formie- podstawowej. Szew . barkowy przesuwamy, w. kierunku-przodu,ścinając 1 cm przodu i wydtużajqc’o 1 cm tyl.;, Od punktu L w prawo . odmierzamy 2’cm.’Część przednią rękawa nakładamy na pachę 1 cm.W punkcie A4,’a podkrój kuli rękawa układa my w punkcie] oddalonym      2 ćm od punktu L. Na linii boku sukni zwiększamy szerokość rękawa  o 2 cm i wyprowadzamy, prostopadłą długości 5 cm w, kierunku środka-przodu.,Od punktu A4 odmierzamy 2 cm i wyznaczamy, według rysunku kwadratowy’ podkrój pachy przodu. Punkt poszerzenia; rękawa bocznej i podkrój kwadratowy pachy/na wysokości punktu L łączymy prostymi przerywanymi, po których forma zostanie rozciągnięta i.roz­stawiona 7 cm.

postheadericon PRZÓD NA LINII ŁOKCIA

Z uwagi na wybranie przodu na linii łokcia część spodnia na krawędzi zewnętrznej lekko się nakłada, skracając tym samym nowo ‘ powstałą krawędź „ przednią. W celu uzyskania prawidłowego; kształtu rękawa. | możli­wości zszycia go z częścią tylną część przednią rękawa (w miejscu założenia) należy rozciągnąć za pomocą żelazka (miejsce rozciągnięcia oznaczono wężykiem). Dołączając część tylną wzdłuż prostej G4-rE3, na linii dołu N2-r -N2 otrzymujemy zaszewkę łokciową. Jeżeli .chcemy wykonać rękaw zzaszewką łokciową od dołu, musimy ją przesunąć do punktu E3 1 cm,na część spodnią. Jeżeli zaszewkę łokciową’chcemy przenieść w układ poziomy/to część spodnią rozcinamy 3 cm powyżej linii łokcia i przedłużamy,w^górę zaszewkę.

postheadericon SUKNIA DLA PRZYSZŁEJ MATKI

Nazwa sukni omawianej w tym podrozdział wynika tylko z tradycji, ponieważ ta­kie suknie»czy mocno poszerzone bluzki uważane są od kilku lat za bardzo modne.Opracowując formę podstawową do modelowania  tej sukni, nie j musimy wyznaczać zaszewek na lin[i talii, a jedynie wyznaczamy linię przecięcia.’ Kształt karczka przodu wyznaczamy według rysunku  po : złączeniu zaszewki gorsowej górnej. W części tylnej pierwszą czyn­nością jest wyznaczenie linii karczka. Poniżej wyznaczonej dolnej kravwędzi linii karczka wyznaczamy wybranie 1,5 cm, które uwypukli część. ; tylną na przykrycie grzbietu łopatki .

postheadericon DODATKOWE ROZCIĘCIE

Po złączeniu paska uzyskaliśmy część przednią i tylną sukni. Część dołną przodu łączymy na linii pasa, stosując na linii dołu dodatkowe rozcięcie. Rozciętą część na linii doju rozsuwamy w dwóchmiejscach;
wielkość rozszerzenia wynosi od 16 dq 20 cm. Podobnie postępujemy z częścią tylną,’ łącząc no Unii pasa zaszewkę boczną ze środkową. Po rozszerzeniu wyprowadzamy linie górne, aby  łuki biegły łagodnie i ścinamy uwypuklenia bioder na szwach bocznych.Zwiększając zaokrąglenie, musimy zwiększyć też podkrój szyi w przodzie i-tyle.’Stójka’przedsta- i wioną na rysunku  nie będzie się układać. Aby  jej  układ w części przedniej był prawidłowy, należy ją przyłożyć do podkroju szyi przodu.Stójka i wykrój szyi na odcinku około 5 cm od środka przodu powinny mieć zgodne łuki. Sprawdzając zgodność łuków, wyrównujemy krawędź przednią stójki.